Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή

    Available courses

    Η Διδακτική Πράξη «επικαλείται» συχνά τις Τέχνες με σκοπό να επαναπλαισιώσει εκπαιδευτικές διαδικασίες συνέργειας μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης αναδεικνύει τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα διαφορετικών μορφών της Τέχνης ως απαραίτητων στοιχείων της Διδακτικής Πράξης για την Λαϊκή Παράδοση και επιχειρεί να αναλύσει τα παραπάνω στο πλαίσιο της Πραξιακής Φιλοσοφίας.

    Στόχος του μαθήματος αποτελεί, η δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση, να μπορεί να αποκαταστήσει την αίσθηση της σύνδεσης με τους άλλους, να αλλάξει τη στάση των ανθρώπων, και να συμπληρώσει άλλες θεραπευτικές μεθόδους, μέσω των Τεχνών.


    Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής χρήσης της ένταξης των κρουστών στη διδακτική μεθοδολογία Εκπαιδευτικών και η αξιοποίησή τους στην Πράξη.